ekспериментални филм

белутак

у току

Наративно-поетски филм, ситуиран у тра-дицију експерименталног митопоетског филма представља омаж поезији Васка Попе кроз обраду његовог песничког ци-клуса Белутак, који садржи седам песама. Филмска нарација организована око појединачних песама, асоцијативно и фрагментарно разбијена на стихове, задржава назнаке довољне да евоцирају поетски доживљај.

Први део овог експерименталног пројекта, кратки филм Пустоловине белутка, уврштен је у такмичарску селекцију фестивала „Болоња у писмима“ („Bologna in Lettere“) у Италији 2022.