атеље белутак

2020

За потребе експерименталног филма Белутак, али и као вид личног уметничког истра-живања, уметница Анђела Поповић израђује иконе на различитим врстама камена.